2006 - 2007 Docent Nederlands als Tweede Taal (Hogeschool Utrecht)
1988 - 1993 Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, Autonoom
1981 - 1985 Docentenopleidingen Handvaardigheid en Biologie