15.

de stad slokt zijn stem naar binnen
dag na dag

hij moet brommen en kan niet slikken
of juist veel te veel

soms laat hij vogels los, zoals de gierzwaluwen
die hij had gezien boven wolfsburg

toen hij zijn hoofd uit het raam van de trein
had kunnen steken...zie...zie...zie...zie...

had hij gehoord en hij tuurde naar ze
hoe ze het hemelgewelf bekrasten

dat blauwe dat blauw is als de ogen
van het meisje van zijn dromen

haar heeft hij nog niet elders gezien
dan in lucide nachtparallellen

zij praat daar met merels
en spreekt de taal der tureluurs

ach, zoals hij die had kunnen horen
tjuuu...tjuuu...tjuuu...boven het zuringveld

vanwege een hongerige kraai
die het op hun jongen had gemunt

nu. het luchtalarm gaat nu. betekent dat het straks
dreunt, dondert, blaft en gromt

vooruit, ze moeten onder de grond
en wachten tot het verdomme voorbij is