16.

de foto van zijn moeder is kostbaar bezit
maar zo klein tussen de kartels

hij heeft brood gegeven aan de man
met het potlood en de scherpe blik

die boog zich over haar ogen, wangen
neus en mond. hij zag hoe de hand bewoog

over het grauwe papier, hoe de huid
begon te leven in glanzend grijs

zij zou kunnen ademen en zingen
en hij zou bij haar willen zitten

op een houten krukje
licht wiegend op de melodie

de man vroeg meer brood om de vrouw
met zijn vingers te voeden

inmiddels fronst ze onder de gore sloop
de vouwen in haar zachte gezicht