18.

soms hebben ze broodbroei, het eerste deeg
na een wond is altijd precair

ze spreken daar niet over
wetend dat ze het met soep moeten doen

of heimelijk de zware lupinen snoeien, de lupinen
die overdag door hommels worden bezocht

's avonds als de gierzwaluwen weg zijn
en de vleermuizen zich duikelend laten zien

komen er nachtvlinders van onbekende soort
die als kolibries naast de rijke aren hangen

en zich fijnzinnig voeden
in tegenstelling tot hen die hongerig

en grof de blauwe bloemen
naar binnen schrokken

wanneer er broodbroei is, of wanneer afgunst
hen heeft betrapt en bestolen