7.

is hij al ziek. hij hoest als een malle
en dreigt de asem te verliezen

ijlend als een haasje
terwijl zijn vader kleiner wordt

het is een ware film, in vorige scènes
renden ze weg voor de vliegtuigen vlak boven hen

ze riepen hartbonkend tegen elkaar dat machines
kunnen vallen als het vizier verstopt is geraakt

ze passeren het huis met in de voortuin
de slanke kastanje. de boom bloeit pover

zijn moeder lijkt te zweven in de nette kamer
blauw vest, witte kraag, zwarte lokken

de vieze ruiten van de bus
bekrassen het beeld

icoon van tempera op krijt
hij is haar kwijt

volrijm vanwege de leegte
moet ik hier